ÜRETİM

Yeşil Çember
ETİK KURALLAR

Etik Kurallar, tüm çalışanların ve paydaşların uyması gereken temel ilkeleri ve standartları belirleyerek, etik ve sorumlu bir şekilde davranmamızı ve şirketimizin itibarını korumamızı sağlar. Bu kurallar, dürüstlük, saygı, adil olma, yasalara uyma, çıkar çatışmasından kaçınma, gizlilik ve sorumluluk gibi temel değerlere dayanır. Sosyal uygunluk taahhütlerine, etik standartlarına ve ilgili yasal gerekliliklere uygunluğunun değerlendirilmesi, sosyal uygunluk çalışmalarının teyidi, sosyal uygunluğun etkinliğinin gözden geçirilmesi, sosyal uygunluk için gereken şartların belirlenmesi, sistematik ve tarafsız kanıt toplamaya yönelik iç denetimlerin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların giderilmesi için yöntemleri, yetkileri ve sorumlulukları tanımlamaktadır.

Zorla Çalıştırma ve Çocuk Çalıştırmayla Mücadele
Kötü Muamele ve Ayrımcılıkla Mücadele
Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmesi
Tedarik Zinciri İzlenebilirliği
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Sağlıklı ve Güvenli Koşullarda Çalışma
Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları
Kimyasal İzlenebilirlik
TEDARİK ZİNCİRİ
%100 Kimyasal Uygunluk
%100 Çevresel Uygunluk
%0 Çocuk işçilik
%20 Üretimde toplam yağmur suyu kullanımı
%55 Toplam kadın çalışan oranı
%100 Şeffaflık
%100 İnsana yakışır iş
%100 Açık kapı politikası

3D Tasarım

Yavuzçehre Tekstil olarak, müşterilerimize özel tasarımlı, dayanıklı ve yenilikçi 3D tekstil ürünleri sunuyoruz.  Bu sayede müşterilerimize en hızlı biçimde ürünlerimizi tasarlıyor, çevresel ve sosyal açıdan olumsuz etkileri en aza indiriyoruz.

Kişiselleştirilmiş tasarımlar: 3D tekstil ürünleri, her müşterinin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre özel olarak tasarlanabilmektedir. Bu sayede, müşterilerimiz kendilerini özel ve benzersiz hissetmektedir.

Yenilikçilik: 3D tekstil ürünlerimiz, son derece yaratıcı ve özgün tasarımlara sahiptir.

Sürdürülebilir Malzeme

Organik Materyaller: Tekstil ve konfeksiyon endüstrilerinin dünyamız üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olarak çevre ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalara daha çok odaklanıyoruz. Doğanın her geçen gün tükenişinin ve değerinin farkında olarak, üretimlerimizde organik ve geri dönüştürülmüş elyafları kullanarak, sürdürülebilir bir üretim süreci yaratmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, elyafların sertifikalandırılması ve Yavuzçehre olarak bu bilinci desteklememiz, doğal kaynakları koruma ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma amacımızın en temel unsurlarıdır.

Kimyasal Uygunluk

Şirketimizde, kimyasal kullanımında farkındalık ve müşteri standartlarına uyum sağlama hedeflerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. İnsan sağlığına ve çevre sağlığına olumsuz etkileri değerlendirmek için kimyasalları kullanmadan önce risk değerlendirmesi yapıyoruz. Ayrıca MRSL V 3.0 listesinde yasaklanmış kimyasalların kullanımını işletmemizde engelliyoruz. ZDHC Gateway sistemi aracılığıyla kayıtlı kimyasallar kullanarak riski en aza indiriyoruz. Bu sayede, ürünlerimizde ve atık suyumuzdaki tehlikeli kimyasal miktarının azaltılmasıyla çevreye verilen zararın en aza indirilmesini hedefliyoruz. Kimyasal Envanter sistemimizi de sürekli geliştirerek, bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

The Supplier to Zero

The Supplier to Zero Programının ana amacı, mevcut ZDHC kimyasal yönetim çerçevesine dayalı olarak tekstil fabrikalarında iyileştirme için pratik uygulama kılavuzu sağlamaktır. Bu süreçte Politikalardan Stratejiye; İş sağlığı güvenliğinden kimyasal envantere; Depolama koşullarından eğitim ve süreç yönetimine; Hava emisyonlarından Atık bertaraf sürecine kadar işletmenin birçok açıdan değerlendirildiği bu programda temel düzeyde sertifika aldık.

Sosyal Medyalarımız:

Bizimle İletişime Geçin:

Ne düşündüğünüzü bize bildirin,

size hemen dönüş yapalım!


tr_TR