ÇALIŞANLAR

“Çalışanlarımızdan aldığımız güç ile emekle iyileşiyoruz.” 

EŞİTÇEHRE

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek için iş dünyası büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Eşitçehre logosu, eşitsizlik ve ayrımcılık yaratan her türlü algıyla mücadele etmek amacıyla dörtlü sosyal diyalog mekanizması olan; toplum,çalışanlar, kamu, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak müzakere süreci gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Kadın Kariyer Gelişim Programı

Tekstil sektörü kadın çalışan sayısının yüksek olduğu bir sektör olmasına rağmen yönetici pozisyonlarında toplumsal cinsiyet rolleri, ayrımcı çalışma koşulları, yetersiz eğitim ve fırsat eşitsizlikleri gibi sebepler kadınların yönetici pozisyonlarında yer almalarını engellemektedir. Cam tavan sendromu ve sosyo-ekonomik problemlere karşı Yavuzçehre Tekstil’de biz kadın çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini önemsiyor ve kendilerinin üst pozisyonlarda yer almaları için destekliyoruz. Kadın çalışanlarımızın yaptıkları iş ve eylemler özelinde kariyerlerine ilişkin sınıflandırmalar yapıyor aynı zamanda gelişim alanları için destekleyici uygulamalar ile programlarımıza entegre olmalarını sağlıyoruz.

Emekle İyileşmek

Dünyada ve ülkemizde şiddete uğrayan kadınların iş hayatına atılımlarında engeller ile karşılaştıkları bilinmektedir. Kadınların karşılaştıkları zorlukların ortadan kaldırılması ve iş hayatına katılımlarının desteklenmesi amacıyla şiddet mağduru olan kadınlara tekstil sektöründe istihdam edilebilirliklerini sağlamak amacı ile mesleki eğitim bandı kurarak , onların meslek öğrenimlerini destekledik. Elde edilen teknik bilgi ve tecrübe ile şiddete uğrayan kadınlar çalışma hayatında çalışmaya devam etmektedirler. 

Kanseri Erken Tanı

İşletmemizde yer alan kadın çalışanlarımızın sağlığı bizim için önemlidir. Bu nedenle, meme kanseri, rahim ve rahim ağzı kanserine yönelik farkındalığı arttırmak için çalışanlarımıza  mamografi ve meme muayenesi, smear testi gibi kanserin erken teşhis edilebileceği sağlık uygulamalarına yönelik testlerden ücretsiz bir şekilde faydalanmalarını  sağlıyoruz.  

Güvenli İş Yeri

İş yerimizde çalışan personelin can güvenliğine ve işin sağlıklı yürütülmesine önem veriyoruz. Bunun yanı sıra, firmaya gelen personellerin, hizmet aldığımız taşeronların ve ziyarete gelen misafirlerimizin de firma içinde İSG kuralları konusunda desteklenmesini ve denetlemesini sağlıyoruz. 

Göçmen Kadınlar Tekstilde

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık  politikamıza göre tüm çalışanlar yaş, cinsiyet, engellilik, din, etnik köken ve sosyal kökene bakılmaksızın kendilerini değerli hissetmelidir. Göçmen Kadınlar Tekstilde projemiz, farklı etnik ve sosyal kökenden kadınları eğiterek ve istihdam ederek mültecilerin iş hayatına dahil olmalarını desteklemektedir. Denizli Halk Eğitim Merkezi ve  ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü ) ile birlikte çalışarak mesleki anlamda hiçbir deneyimi olmayan 10 mülteci kadını tekstil alanında eğittik. Kursların sonunda kursiyerlerin bir kısmı şirketimizde istihdam edilmekte,  bir kısmı da üretim ağımızın farklı alanlarında iş bulmaktadır. Bu projeyle Yavuzçehre, 2020 yılında Ulusal Sürdürülebilir İşletme Ödülü’ne layık görüldü. 

WEPs – Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri

Yavuzçehre Tekstil olarak, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından geliştirilen Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEPs) katılmaktan gurur duyuyoruz. Bu küresel girişim, iş dünyasının kadınların güçlenmesini desteklemesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmesi için bir çerçeve sunmaktadır.

İşletmemizde çalışanlarımız için eşit bir ortam yaratmaya, kadınların potansiyelini açığa çıkartmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık şirketimizin temel değerlerini oluşturmaktadır. WEPs’e katılımımız, bu değerlere olan bağlılığımızı pekiştirmektedir.

Konuşan Eller

İşitme engelli çalışma arkadaşımızın bizlere ilham kaynağı olmasıyla birlikte adım attığımız projemizde, temel insan haklarına herkes gibi sağır bireylerin de erişebilmeleri adına Konuşan Eller serüvenimize başladık.

Yavuzçehre olarak, engel teşkil eden konuların sürdürülebilir kalkınmayla ilgili stratejilerin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç doğrultusunda, sağır bireylerin alfabesi olan işaret dilinin bilinmemesi nedeniyle yaşanan iletişim problemine son vermek için çıktığımız yolda, duyulmayanı görünür kılıyoruz.

Bu kapsamda, ilk faaliyetimizde Anlatan Eller ile işbirliği geliştirerek kurum içinde 32 çalışanımıza işaret dili eğitimi verdik.

Sosyal Medyalarımız:

Bizimle İletişime Geçin:

Ne düşündüğünüzü bize bildirin,

size hemen dönüş yapalım!


tr_TR