Ekip olmak başlangıç,

Birlikte çalışmak başarıdır.

Sürdürülebilirlik,

Sonsuza dek kalacakmışız gibi dünyaya davranmaktır.

Su hayattır o'nu tüketmeyin.

Etik + Estetik

Sürdürülebilir moda

Sürdürülebilirlik,

Geleceği tüketmeden üretmektir.

Ekibimiz

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Politikalar

Zorla Çalıştırmaya Karşı

Çocuk İşgücünü Önleme

Dilek ve Şikayet

Taciz ve Kötü Muameleyi Önleme

Rüşvet ve Yolsuzluk

Çevre Yönetim

Sendikalaşma Özgürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği

Ücret Yönetimi


Tedarik Zinciri

Alt Üreticilerimiz