Menu


Pazarlama Departmanı

Müşterilerimizin hız, kalite, esneklik, tasarım ve fiyat beklentilerine göre en iyi hizmeti veriyoruz. Bünyesinde pazarlama faaliyetleri ile planlamayı aynı çatı altında birleştiren departmanımızın ana motivasyon kaynağı üretimden kopmadan kaliteli hammaddeyi kullanarak, en doğru aracı en hızlı şekilde harekete geçirerek hızlı ve rekabetçi pazarlama mekanizmalarını kullanmaktır.

Kumaş Departmanı

Teknolojiyi, nitelikli insan gücünü ve bilgi birikimini kaliteli hammadde ile birleştirip müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ve yüksek kalite standartlarında sürdürülebilir süreçlerle istenen terminler doğrultusunda kumaş üretiyoruz.

Konfeksiyon Departmanı

Şirketimizin ana işleyiş konusu olan konfeksiyon üretiminin organizasyonu ile sorumlu olan departmanımızda kesim, dikim, kalite kontrol, ütü ve paket işlemlerinin belirtilen kalite ve organizasyon standartları çerçevesinde yerine getirilmesini planlıyoruz. İç ve dış üreticilerimizde standardizasyon sağlarken, üretim birimlerimiz arasında en verimli ara mamul dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İmalatın çevre ve çalışanların sağlık koşullarına uygun olarak yapılmasını planlarken, hızlı ve kaliteli üretimi ana motivasyon kaynağı olarak kabul ediyoruz.

Kalite Güvence Departmanı

En üst seviyede müşteri memnuniyetini tanıyarak; ürünlerin zamanında, eksiksiz ve istenen kalitede müşteriye ulaşması başlıca amacımızdır. Kalite politikamız; en kaliteli ürünü, en verimli üretim yöntemini kullanarak, çalışanların ve müşterilerin haklarını en üst seviyede gözeterek, çevreye duyarlı bir şekilde müşterilerimize sunmaktır. Kalite güvence departmanı olarak; kumaşın üretim birimine gelişinden, yüklenmesine kadar olan tüm süreçlerde müşterinin taleplerine göre belirlenmiş prosedür, standart ve rutinler doğrultusunda kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Kumaş kalite kontrol, laboratuvar faaliyetleri, dikim proses kontrol, atölyelerde ve kendi kalite kontrol departmanımızda gerçekleştirdiğimiz ara kontroller ve final kontrolleri yapıyoruz. Kaliteyi sürdürülebilir kılmak adına, kendi üretim birimimiz ve alt atölyelerimiz için kurduğumuz kalite sistemlerinin denetimlerini de gerçekleştiriyoruz.

Muhasebe ve Finans Departmanı

Tüm departmanlarımız ile entegrasyonu bulunan departmanımızla modern muhasebe ve finansman araçlarını kullanarak şirketimizin rekabet gücünün artırılması hedefine hizmet ediyoruz. Tedarikçi sadakatinin sağlanmasından, bankalar ile şirketimiz arası ilişkilerin verimliliğinden, yılbaşı bütçesinin bütün bir yıl içerisinde disiplinli bir şekilde uygulanmasından ve aylık-yıllık yüklemelerin hesaplanan maliyetleri ile gerçekleşen maliyetlerinin doğrulanmasından sorumluyuz. Risk analizi çalışmaları ile kur, faiz gibi risklerini minimize ederek rekabet gücünü artırmak hedefiyle çalışıyoruz.

Lojistik Departmanı

Ürettiğimiz ürünün müşterilerimizin depolarına girdiği ana kadar tüm sürecini planlıyoruz. Hata yapmanın maliyetinin ağırlığını bilen uzman ekibimizle üretim sürecinin kaliteli bir şekilde sonlandırılmasından sorumluyuz. Şirketimize ait ihracat veya ithalat evraklarının hazırlanması, lojistik organizasyonlarının sağlıklı bir şekilde planlanması, kambiyo işlemleri ve bu işlemlerin sonuçlarının takiplerine kadar tüm süreçleri yönetiyoruz.

Sürdürülebilirlik Departmanı

Şirketimiz bünyesindeki iç ve dış üretim birimlerimizdeki sosyal uygunluk çalışmalarından, çalışan haklarının adaletli işleyişinden, iş sağlığı güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, çevresel sorumluluklardan, çalışan farkındalığını arttırıcı eğitim planlarının hazırlanmasından ve müşterilerimizle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projelerin sağlıklı işleyişinden sorumluyuz. Yavuzçehre Tekstil ve tüm alt üreticileri olarak global bir sosyal ve çevresel uygunluk değerlendirme sistemi olan HIGG Index’te yer alıyoruz. Diğer global sosyal uygunluk girişimleri olan BSCI ve SEDEX denetimlerini periyodik olarak geçiriyor ve bu çerçevedeki gerekli uygunlukları sağlıyoruz. Departman olarak tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için kontrol mekanizmaları kullanıyoruz.

İnsan Kaynakları Departmanı

Şirketimizi sahiplenen ve mutlu bir çalışan profili yaratmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın tüm kanuni ve sosyal haklarını gözetmek için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Tüm çalışanlarımızın özlük dosyalarının saklanması, ücret bordrolarının hazırlanması, gerekli eğitim ve kontrollerin takip edilip planlanması, işe girişten işten ayrılışa kadar tüm süreçlerin sağlıklı bir düzende çalıştırılması süreçlerini yönetiyoruz. Tüm çalışanlarımızın yazılı ve sözlü olarak dile getirdiği dilek, şikâyet ve önerilerini ivedilikle işleme alıp çözüme kavuşturuyoruz. Çalışan memnuniyetini sağlamadan müşteri memnuniyetinin sağlanmayacağına inanarak çalışıyoruz.

Tasarım Departmanı

Hayallerin çizime, çizimlerin dikime aktarıldığı departmanımızdaki uzman ekibimizle, mevcut trendleri takip ediyor, bu trendlerin pazarlama ve üretim departmanlarına aktarılması sağlıyor, üretim el yazısına uygun tasarımlarımızı hayata geçiriyoruz.

Halkla İlişkiler Departmanı

Şirketimizin vizyonunu, misyonu ve etik değerlerini tüm paydaşlarımıza en doğru şekilde ifade etmek için iletişim mekanizmalarını bütüncül olarak yönetiyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, sosyal faaliyet programları, reklam ve tanıtım çalışmaları, medya planlama ve bütçeleme süreçlerinin en iyi şekilde sonuçlanması için çalışıyoruz.

Yazılım Departmanı

Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak, bilgisayar yazılımları üretiyoruz.

Kalıp Departmanı

Müşterilerimizin ve tasarım merkezimizin taleplerine göre giysi kalıpları hazırlıyor, numune çalışmaları yapıyor ve yeni modeller için pastal hazırlayıp üretime veriyor ve süreci en hızlı şekilde tamamlıyoruz.

Veri Yönetim Departmanı

Şirketimizin faaliyetleri esnasında oluşan tüm verileri, veri güvenliği ve veri güvenirliliği esaslarına uygun olarak kayıt altına alıyoruz. Kayıt altına alınan verilerden oluşan büyük veri içerisinde yer alan veri kümelerinin sürdürülebilirliği açısından doğru ve anlamlı olarak raporluyoruz. Veri Yönetimi Departmanı olarak, sürekli ve güncel veri akışı esnasında geliştirdiğimiz iş zekası uygulamalarını, verimlilik ve öngörü kabiliyetimizi arttıracak çalışmaları planlanlıyoruz.

Sourcing Departmanı

Yeni tedarikçiler bulmak için piyasa araştırması yapıyor, tedarikçilerin arasından en uygun tedarikçiyi belirliyor ve satın alınması gereken tüm ihtiyaçların fiyat çalışmalarını yapıyoruz.

Aksesuar Departmanı

Şirketimizin üretim birimleri için gerekli olan tüm malzemelerin tedarik ve dağıtım sürecini yönetiyoruz.